ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญฉลองอุโบสถวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ณ อุโบสถวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญฉลองอุโบสถวัดยุคลราษฎร์สามัคคี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานในพิธี นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง พระชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอพานทอง พระครูพนัสบุรารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม รูปที่ ๑ พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลเกาะลอย คณะสงฆ์ในเขตปกครอง นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ปลัดอำเภอพานทอง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อุโบสถวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,518