ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ ในประชุมคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอพนัสนิคม ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ ในประชุมคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอพนัสนิคม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม พระครูพนัสบุรารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม รูปที่ ๑ พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ รองเจ้าคณะพนัสนิคม รูปที่ ๒ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสในเขตปกครองตำบลสระสี่เหลี่ยม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,498