ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พุทธรัตนเจดีย์ศรีพนัสนิคม วัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดย คณะสงฆ์อำเภอพนัสนิคม ร่วมกับ วัดนามะตูม ส่วนราชการอำเภอพนัสนิคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ในเขตปกครอง และมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พ.ท.สุพัฒน์ ปัญญาช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนัสนิคม ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ครูอาจารย์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกันนี้ ได้มีคณะศรัทธา ร่วมออกโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมพิธีด้วย โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พุทธรัตนเจดีย์ศรีพนัสนิคม วัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และพสกนิกรชาวชลบุรีทุกหมู่เหล่า ทั้ง ๑๑ อำเภอ พร้อมใจกันร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ เพื่อรวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,446