วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยการเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบวัดนอก ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,959