วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแด่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในพื้นที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง โดยการตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบวัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,847