วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และสถานที่ราชการทุกแห่ง

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายสิบโทรัฐวิชญ์ พันธุพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธี และนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติพิธี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 616,978