วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรม พระราชทาน ถวายแด่ พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี ๔๖ พรรษา ณ อุโบสถวัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรม พระราชทาน ถวายแด่ พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี ๔๖ พรรษา ณ อุโบสถวัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และสิบโทรัฐวิชญ์ พันธุพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021