วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน รวมถึงภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งยังเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเข้าพรรษาด้วย ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 616,978