วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างศาสนสถานของวัดบุญญาวาส

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างศาสนสถานของวัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,007