วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมเยี่ยมเยียนและถวายความสะดวกแด่พระสงฆ์ สามเณรที่เข้าร่วมในโครงการอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมเยี่ยมเยียนและถวายความสะดวกแด่พระสงฆ์ สามเณรที่เข้าร่วมในโครงการอบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยการเยี่ยมเยียนในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,309