วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญทางศาสนาเสริมสิริมงคล

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญทางศาสนาเสริมสิริมงคล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลแขวงชลบุรี โดยมี พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี ณ วัดสวนตาล (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420