วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ ภาค ๑๓

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ จังหวัดชลบุรี โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติพิธี และอำนวยความสะดวกแก่คณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420