วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสมบัติ พงษ์พรต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำ การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา  โรงเรียนวัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม  โรงเรียนวัดเนินบุญญาราม จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,748