วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่รตวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของที่พักสงฆ์ฉันทวารี

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของที่พักสงฆ์ฉันทวารี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,787