สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ระดับดีมาก ในการผลิตสารคดีสั้น “สังฆะเพื่อสังคม” ปีงบประมาณ 2564    


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,854