วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีและข้าราชการในสังกัด ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ วัดพันเสด็จใน มีพระเทพศาสนา  ภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการหนกลาง (ประธานฝ่ายสงฆ์) นางสาวฐิติลักษณ์  คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและประชาชนหมู่บ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน ให้การต้อนรับในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,913