วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้ แต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุผู้ทรงปาฎิโมกข์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด)

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้ แต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุผู้ทรงปาฎิโมกข์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด) ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดโดย พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,836