วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๙ น. จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๙ น. จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยได้รับไฟพระฤกษ์ประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,226