วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล ณ วัดสวนตาล (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี ร่วมด้วย พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  ฝ่ายฆราวาส นำโดย นายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี จ่าสิบตำรวจนิกร น้อยรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางณัฏฐ์ชยธร ศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางสาวอุดมพร คำขุม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการนี้ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้เมตตามอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้เมตตามอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พระมหาชุมพล ชุติปญโญ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน ได้เมตตามอบเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นองค์ต้นผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล ร่วมด้วย นายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี จำนวน ๕,๘๐๐ บาท พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และอีกหลายภาคส่วน โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดสวนตาล (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงขออนุโมทนาบุญแด่ทุกรูปและทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยเทอญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 362,543