วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

🔸 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
🔸 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
🔸 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ตามโครงบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในเขตปกครอง และมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการตุลาการ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยมี ดร.สมพล เข็มกำเหนิด เป็นศาสนพิธีกร เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ฯ มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแก่พระภิกษุในโครงการ ฯ จำนวน ๙๙ รูปด้วย ทั้งนี้ พิธีบรรพชาอุปสมบท ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีปลงผม ๒) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เช้า พิธีบรรพชา ๓) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บ่าย พิธีอุปสมบท ๔) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๕) วันที่ ๑๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ การศีกษาและปฏิบัติธรรม และ ๖) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีลาสิกขา ทุกพิธีการและกิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ยกเว้น พิธีอุปสมบทจัดขึ้น ณ อุโบสถ วัดบึงบวรสถิตย์ วัดเจริญธรรม และวัดพยอม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
🔸 ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,679