วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

🔸 วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารเทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

🔸 ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,679