วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองบูรพาจารย์ หลวงปู่ฉิ่ง หลวงปู่กัง หลวงปู่ฉิ่ง วัดบางพระวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองบูรพาจารย์ หลวงปู่ฉิ่ง หลวงปู่กัง หลวงปู่ฉิ่ง วัดบางพระวรวิหาร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ และคณะสงฆ์ในเขตปกครอง และมี นายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน โดยพิธีเปิดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดบางพระวรวิหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 362,586