วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบติการ นางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เและนางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,638