จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด)

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน เป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และองค์แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมด้วยคณะสงฆ์ และสามเณรวัดนาเขื่อน ภายใต้การอำนวยการของ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวกชมน ทรงพิทักษ์กุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี นางสาวเพ็ญนาเรศ ศุภโชคเกษมสันต์ รองอัยการจังหวัดชลบุรี พ.อ.มงคล นามจิตร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยพิธีการเริ่มจาก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารคาวหวาน พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพิ่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติภา นเรนทิราเพพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,580