จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเมืองใหม่ (ธรรมยุต) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด)

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเมืองใหม่ (ธรรมยุต) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิพิธธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ เป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และพระเอกลักษณ์ ปิยสุวณฺโณ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมด้วยคณะสงฆ์วัดเมืองใหม่ และภายใต้การอำนวยการของ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี นางสาวธิดา สิริธรรมานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นายพงษ์วสิษฐ์ นิจนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ รองผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงจังหวัดชลบุรีที่ ๒ นางสาววรารัตน์ สีวรางกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยพิธีการเริ่มจาก การกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา และการเวียนเทียน ทั้งนี้ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกันเป็นศาสนพิธีกร ดำเนินพิธีการ

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการในภาคค่ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,655