วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมออกหน่วยรับชำระค่าเช่าที่ศาสนสมบัติกลาง วัดผ้าขาวใหญ่ (ร้าง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ดินวัดร้าง

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยรับชำระค่าเช่าที่ศาสนสมบัติกลาง วัดผ้าขาวใหญ่ (ร้าง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ดินวัดร้าง ณ บ้านนางสาวธัญชนก ลอยมั่นคง เลขที่ ๒๘/๑ ถนนศรีวิชัย ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้เช่าที่ดินวัดผ้าขาวใหญ่ (ร้าง) มาชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวน ๓๙ ราย โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,427