วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง ๒ ฝ่าย ผู้แทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง เป็นวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ วัดห้วยใหญ่ มีพระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ,ดร. เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420