วันศุกรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันศุกรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และขอคำแนะนำในการปฏิราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,959