วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโต ประจำปี ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโต ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ต่างเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยพิธีดังกล่าว พระมหาฐาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ได้กำหนดให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มีนาคม  ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ วัน ๙ คืน แบ่งออกเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสวดเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีลั่นฆ้องชัยเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ และนักธุรกิจในพื้นที่มาร่วมงาน นำโดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสกน ผลลูกอินทร์, นายสายัณห์ จันทร์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีหนองปรือ พร้อมคณะผู้บริการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นต้น

สำหรับ งานปิดทองหลวงพ่อโต ประจำปี ๒๕๖๗ จะถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันทำบุญ อาทิ ผ้าป่าลอยฟ้า, ทำบุญซื้อที่บริจาควัด, ทำบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์ เป็นต้น อันเป็นการหารายได้เข้าวัด เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในพระอารามต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,427