วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางวิไล หวานระรื่น สิริอายุ ๗๖ ปี มารดาของนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฌาปนสถาน วัดเขาบางทราย อารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางวิไล หวานระรื่น สิริอายุ ๗๖ ปี มารดาของนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นต้น รวมถึง ข้าราชการ นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วม โดยในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ มีข้าราชการใส่เครื่องแบบชุดขาว จำนวนกว่า 200 คน มาตั้งขบวนรอรับ ไฟพระราชทานเพลิง อย่างสมเกียรติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,427