วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ฉลองสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์อนุชา วํสธมฺโม เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิ์ธรรมวงศ์

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ฉลองสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระสมุห์อนุชา วํสธมฺโม เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิ์ธรรมวงศ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายจิรวุฒิ สิงโตทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,372