วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีหล่อพระประธานปางพระพุทธชินราช เรือนแก้ว,พระโมคคัลลานะ,พระสารีบุตร

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีหล่อพระประธานปางพระพุทธชินราช เรือนแก้ว,พระโมคคัลลานะ,พระสารีบุตร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พระครูธรรมรังสีวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง พระเถรานุเถระ และมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สำนักสงฆ์กระหล่ำทองมั่นเจริญ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,427