วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติพิธี ในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง (วันแรก)

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง (วันแรก) โดยมี พระธรรมวชิราภรณ์  เจ้าคณะภาค ๑๓  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวงและพระเถรานุเถระ ร่วมพิธีฯ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง โดยมีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ๓๕๐ รูป ซึ่งการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯ และนำนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธีและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ต่อมาในเวลา ๑๓.๐๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัดถวายการต้อนรับ พระธรรมวชิราภรณ์  เจ้าคณะภาค ๑๓  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  พระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และเถรานุเถระ พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,060