วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติพิธี ในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง (วันสุดท้าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง (วันสุดท้าย) โดยมี พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และพระเถรานุเถระ ร่วมพิธีฯ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯ และนำนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธีและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ต่อมาในเวลา ๑๓.๐๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัดถวายการต้อนรับ พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  และเถรานุเถระ พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,372