วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ครั้งที่ ๕ และร่วมแจกพันธุ์กล้าไม้ ต้นคูน ต้นประดู่ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๔ ต้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ โดยมี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420