วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธี มอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420