วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมการตรวจเยี่ยมครอบครัว และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทย สู่ใจใต้ และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมครอบครัว และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒ ที่จังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพูดคุยและทักทายกับครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน ๑๓ ครอบครัว และเยาวชน จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๖ คน ที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่จังหวัดชลบุรี

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ของจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมเป็นส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต พร้อมนำไปปรับใช้ในพื้นที่ พร้อมฝากให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้รักประเทศไทย ร่วมกันตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420