วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีพร้อมข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานฯ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานฯ ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีได้มอบวัตถุมงคลและของที่ระลึกแก่คณะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัด

และเพื่อความเป็นสิริมงคลคณะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัด ได้มาสักการะขอพรหลวงพ่อวัดสวนตาล และสักการะพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ โดยมีทางคณะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี คอยอำนวยความสะดวกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image