วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการ และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติศาสนพิธีในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระกรรมวาจาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระกรรมวาจาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมพิธีฯ 

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการ และมอบนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติศาสนพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,309