วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร่วมเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และสถานที่ราชการทุกแห่ง

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธี นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติพิธี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,493