วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ณ ที่ธรณีสงฆ์ของวัดช่องลมนาเกลือ (ธ) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,493