วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานการประชุม พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม พระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๓ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมประชุม ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,493