วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร ตลอดถึงเจ้าคณะตำบลในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง และมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,373