วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกยอดพระเจดีย์ธรรมวชิราลังการ และมอบนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติพิธี ฯ ณ วัดเนินสังข์สฤษฎาราม ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเนินสังข์สฤษฎาราม ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกยอดพระเจดีย์ธรรมวชิราลังการ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม ตลอดถึงพระเถรานุเถระ และมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และมอบนายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,825