วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๐ น. ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๐ น. ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และมีนายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ ๑ พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ พลเรือตรี อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ

โดย กองทัพเรือ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้จัดสร้างเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก เพื่อมาประจำการในกองทัพ ทดแทน ยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการลง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ เพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเล โดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า "เรือหลวงช้าง" ตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,825