วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมเตรียมการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมเตรียมการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี โดยมี พระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม พระครูวิสาลธรรมทัศน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เมตตาเป็นที่ปรึกษาร่วมอำนวยการในการจัดสถานที่ และเตรียมพิธีการ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว และคณะกรรมการจัดงาน ฯ โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พุทธมณฑลชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,670