วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดบวรราษฎร์บำรุง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายนันท์วัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยมี พระมหาสนั่น สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบวรราษฎร์บำรุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,744