วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และมอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธี และปฏิบัติพิธี ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม พระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๓ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งนี้ มีนางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี และมอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธี และปฏิบัติพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,825