วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 

การประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์, โครงการดนตรี จิตอาสา, โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นำเสนอผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญของหน่วยงานต่างๆ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัด ติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ของจังหวัดชลบุรี รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมฯ และมอบหมายนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,670