วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗  เพื่อรายงานสถานการณ์ ผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามความคืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ และคดีสำคัญหรือน่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๙๐ วัน (๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗) เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดชลบุรี ต่อไป 

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายวีรสิทธ หลงเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,744